ترجمه و ویراستاری مقاله و کتاب Tag

در این مقاله می خواهیم اصول ترجمه متون انگلیسی را برای شما بازگو نماییم در قدم اول شما باید متنی که قصد ترجمه‌ ی آن را دارید ، بخوانید. بهترین واحد برای ترجمه کردن، جمله است. اگر بخواهید از کلمه شروع کنید قطعاً در یکپارچگی...

زمانیکه مقاله ای به زبان انگلیسی را بدست می آورید و نیاز به ترجمه تخصصی آنرا احساس می کنید. ممکن است از ابزارهای ترجمه مانند مترجم گوگل کمک بگیرید. لذا متن را بصورت تکه تکه در مترجم گوگل کپی می کنید و معنی...