تماس با ترجمه آنلاین تک

تعرفه یا قیمت گذاری برای ترجمه متن بر اساس زبان مبدا و مقصد ترجمه، زمینه علمی متن،سطح کیفیت و سرعت انجام کار برای تحویل ترجمه متفاوت می باشد.  یکی از اهداف ما قیمت گذاری ترجمه ، متناسب با بودجه دانشجویان می باشد.

اصفهان ، خانه اصفهان ، خیابان گلخانه ، کوی استادان

 کوچه شقایق ، مجتمع پرنیا ، واحد 4

   شماره تماس:  34342345-031
   شادی فروتنیان  09134026301

   info@tarjometak.com

   shadi.forutanian@gmail.com