ترجمه و ویراستاری مقاله و کتاب

ترجمه و ویراستاری مقاله و کتاب

زمانیکه مقاله ای به زبان انگلیسی را بدست می آورید  و نیاز به ترجمه تخصصی آنرا احساس می کنید. ممکن است از ابزارهای ترجمه مانند مترجم گوگل کمک بگیرید. لذا متن را بصورت تکه تکه در مترجم گوگل  کپی می کنید و معنی های ارائه شده توسط مترجم گوگل را یادداشت می کنید. بعد از این ، احتمالا سعی می کنید تا تک تک جملات را بازخوانی و ویرایش کنید. با کمی تامل متوجه خواهید شد که این ترجمه برای شما مفید فایده نخواهد بود و بیشتر جملات ترجمه شده برای شما قابل درک نخواهد بود .  اگر متن ترجمه شده ، متنی ساده و عمومی باشد که بدنبال درکی کلی از آن باشید ، این روش ترجمه کمک زیادی به شما نخواهد کرد . انجام  این روش، برای ترجمه مقاله ای  تخصصی ، که فهم تمام جملات آن مهم می باشد ، مسلما نیاز شما را برطرف نخواهد نمود .

بدون نظر

ارسال دیدگاه